top of page

Echtscheidingsmediator

groot-duotone-couple-talking.jpg
Aan het slot van de mediation leggen we de afspraken schriftelijk vast. Deze afspraken zijn bindend.

De echtscheidingsbemiddeling verloopt, in grote lijnen, als volgt:

1. Intake
U krijgt uitleg over wat mediation inhoudt en wat partijen ervan kunnen verwachten. U kunt ook zelf aangeven wat u van de mediation verwacht en hoe u de gesprekken wilt voeren. Voordat we starten nemen we de mediation-overeenkomst door, die alle partijen ondertekenen. Eventueel lopende juridische procedures worden tijdelijk stopgezet.

2. Verkennen
In deze fase vertelt u waar het conflict uit bestaat en wat dit voor u betekent. Het gaat om emotionele, praktische en materiële zaken. Ook geeft u aan wat u met het gesprek wilt bereiken. MEDIATIONHOUSE besteedt expliciet aandacht aan de ‘scheidingsmelding’: de acceptatie van de scheiding door beide partijen. Deze fase kan emotioneel zijn, omdat vaak veel opgekropte boosheid en oud zeer naar boven komt.

3. Oplossingen
Gaandeweg wordt voor u en uw (ex-)partner helder wat er speelt. Daardoor ontstaat er ruimte om samen te zoeken naar oplossingen, en te kiezen voor die opties waar u zich beiden in kan vinden.

4. Kinderen
Als er minderjarige kinderen zijn, leggen we de afspraken over (en zo mogelijk met) de kinderen vast in een werkbaar ouderschapsplan. MEDIATIONHOUSE gaat nadrukkelijk en gericht, samen met u na wat uw wensen voor uw kinderen betekenen. In overleg met u zullen we uw wensen ook met uw kinderen, met het oog op de toekomst, bespreken.

5. Afronding
Ter afsluiting ondertekent u beiden doorgaans een ouderschapsplan. Hierin staan de overeengekomen afspraken. Ook maken we afspraken over toekomstig overleg tussen u en uw (ex-)partner. Vervolgens wordt het ouderschapsplan met een verzoekschrift echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Na ongeveer vier weken volgt de echtscheidingsuitspraak.

Uw echtscheiding is definitief zodra die beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
bottom of page