top of page

Voorbeelden uit de praktijk (Echtscheidingsmediation)

groot-duotone-husband-and-wife.jpg
Voorbeelden uit de praktijk

MEDIATIONHOUSE: gedegen kennis, heldere analyse en jarenlange ervaring.
Hieronder vindt u twee casussen uit mijn praktijk. De namen zijn uiteraard vervangen door gefingeerde namen.

Casus 1: Papa heeft een nieuwe vriendin.

De ouders hebben besloten om gezamenlijk de zorg voor hun kind Miranda (10) op zich te nemen (co-ouderschap). Dit betekent dat Miranda van zaterdag tot woensdag bij haar vader is en van woensdag tot vrijdag bij haar moeder. Zij hadden dit ook besproken met Miranda, die het ermee eens was. Miranda moest erg wennen aan het nieuwe huis van haar vader en haar nieuwe kamer daar. Ze voelt zich er erg alleen, maar durft er niets over te zeggen, omdat ze bang is haar vader te kwetsen.

Miranda verandert
Na een paar maanden komt er regelmatig een andere vrouw bij haar vader over de vloer. Miranda merkt dat deze vrouw het goed met haar vader kan vinden. Vanaf dat moment komt ze ’s avonds nog moeilijker in slaap. Ze ligt halve nachten wakker. Op school trekt ze zich terug en wordt stilletjes. Als de juf vraagt of er iets is, haalt ze haar schouders op. “Ik voel me gewoon moe”, zegt Miranda. Ze wil niet aangeven hoe dat komt. Haar schoolwerk holt achter uit. Ze heeft het regelmatig niet af, maakt onbegrijpelijke fouten en ziet er slecht uit. De moeder van Miranda heeft gehoord van de nieuwe vriendin van haar ex en ziet dat Miranda sterk verandert. Ze legt een direct verband, is kwaad en wil een andere regeling.

Foto van mama
Ze neemt contact op met MEDIATIONHOUSE om te bespreken of er een andere regeling mogelijk is. MEDIATIONHOUSE stelt voor dat de ouders eerst met Miranda praten, met de mediator erbij. Al snel vertelt Miranda huilend dat ze hele nachten wakker ligt en dat ze in die vreemde kamer steeds moet denken aan mama. Toen dit eenmaal was uitgesproken, was de oplossing gauw gevonden. Miranda zou niet meer een halve week, maar alleen van woensdag tot vrijdag naar haar vader gaan. Haar kamer werd gezelliger gemaakt en naast haar bed kwam een foto van mama. Voor ze slapen gaat, belt ze even met mama om welterusten te wensen. Zo weet Miranda dat haar ouders elkaar in hun rol van ouder respecteren.

Casus 2: Praten over de scheiding.

Het huwelijk van Joost en Sandra sleept zich al een paar jaar voort. Ze communiceren nauwelijks nog, alleen over noodzakelijke praktische zaken.
Er hangt een bijna ondraaglijke spanning in huis. Joost besluit aan die situatie een einde te maken.


Verlaten
Op maandagavond, als hij Bas (14) en Helen (15) zoals altijd van tennis ophaalt omdat Sandra dan moet werken, vertelt hij dat hij hen gaat verlaten.
Bas sist: “Rotzak, ik wil je nooit meer zien”. Helen zucht: “Eindelijk…. maar weet mama dit al?”. “Morgen krijgt ze een brief van de advocaat”, zegt Joost.


Agressie
In de weken daarna slaapt Bas regelmatig niet thuis. Hij laat zijn moeder niets weten. Op school heeft hij agressieve buien, waarvoor hij al een keer is geschorst. De rector zal hem verwijderen als het nog een keer gebeurt. Helen heeft regelmatig huilbuien. Sandra zit er helemaal doorheen. Ze neemt een advocaat in de arm. Uiteindelijk verzoekt de rechter Joost en Sandra om een mediator in de hand te nemen.

Afspraken
Na een paar emotionele gesprekken kunnen Sandra en Joost over de scheiding praten. Ze zijn het er beiden over eens dat een scheiding het beste is. Mede door de deskundige inbreng van MEDIATIONHOUSE kwam er ruimte om tot goede afspraken te komen over de omgang met Bas en Helen.

bottom of page