top of page

drs. E. (Liesbeth) Klaver

Liesbeth Klaver is eigenaar van de praktijk MEDIATIONHOUSE
Zij werkt volgens de beroepscode van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen), de richtlijnen van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en is gecertificeerd als mediator, familiemediator en online mediator.
Liesbeth Klaver is rechtbankmediator.
Door de rechtbank en het gerechtshof wordt zij in voorkomende, complexe zaken of als bijzondere curator of als ouderschapsonderzoeker / deskundige benoemd.

​Triangulatie

​In deze methodiek vormt het eigen verhaal van de betrokkene(n) het uitgangspunt.
Het is een benadering waarin meningen, oordelen, ervaringen, feiten en eventuele onderzoeksresultaten samen met de betrokkene(n) in onderling verband worden gebracht en vergeleken.
Het is gebleken dat met deze methodiek in relatief korte tijd beweging kan worden verkregen in complexe zaken.

Deskundigheids- en kwaliteitsbevordering

Liesbeth Klaver is lid van:
- de Raad van Advies van de stichting Bijzondere Curator Nederland namens het NVO (2018-heden)
- de klachtencommissie Jeugdzorg West-Brabant (2017-heden)
- de Nederlandse Mediation Vereniging, NMV, (2012-heden)
- de Mediators Federatie Nederland, MfN, (2011-heden)


Liesbeth Klaver was lid van:
- de landelijke Klankbordgroep deskundigheidseisen Bijzondere Curator (2015-2018)
- de commissie Pilot bijzondere curatoren met een gedragsdeskundige achtergrond, Rechtbank Zeeland-West-Brabant                  (2014-2016)​

De kinderen en de feiten

Liesbeth Klaver is opgeleid als orthopedagoog (Universiteit Leiden) en filosoof (Erasmus Universiteit Rotterdam).
Een orthopedagoog houdt zich bezig met problematische leer- en opvoedingssituaties van kinderen. Zij heeft in die zin jarenlang intensief gewerkt met kinderen, vooral met kinderen in (opvoedings)nood.
Als filosoof weet zij vragen over ‘de waarheid’ te stellen. Die kan voor iedereen anders zijn; het is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt.
Al bestaan er ook feiten waar je niet om heen kunt.

Gedurende haar hele carrière heeft Liesbeth Klaver met en voor kinderen gewerkt, altijd in / met onderwijs-  en opvoedings gerelateerde (internationale / overheids) organisaties.

Zij geeft vorm aan het uitgangspunt om gericht, integraal en voorbij het traditionele 'tournooimodel' te kijken. Als mediator van MEDIATIONHOUSE beziet, benadert en duidt zij het scheidingsproces en de gevolgen ervan voor de belangen van het kind, altijd in samenspraak met de ouders / verzorgers.

ImageGen-mediationhouse-05-1.jpg
bottom of page