top of page

Ouderschapsonderzoeker / Deskundige

groot-duotone-female-psychologist.jpg
De ouderschapsonderzoeker / deskundige

Het ouderschapsonderzoek is een procesmethode die door de rechtbank / het gerechtshof wordt ingezet bij ernstige conflicten, complexe scheidingen. Tegelijkertijd biedt het ouderschapsonderzoek de ouders de gelegenheid om inzicht te krijgen in hun geschil én om zelf tot (deel)oplossingen te komen. Bij complexe scheidingen kijkt de onderzoeker niet alleen naar wat verborgen is achter de oppervlakte van het geschil. (Wat is het werkelijke conflict?)

De ouderschapsonderzoeker / deskundige brengt ook samen met de ouders in kaart wie en welke instanties betrokken zijn bij het conflict. (Wat is hun rol, wat is er goed of niet meer?)

Deskundigenrapport

Het doel van dit type onderzoek is om de rechtbank / het gerechtshof van gefundeerde onderzoeksinformatie, maatwerk te voorzien. Dat gebeurt door middel van de inzichtelijke, consistente opbouw van het deskundigenrapport. Vervolgens neemt de rechtbank / het gerechtshof een gerechtelijke beslissing.

bottom of page