top of page

Bijzondere Curator (Art. 1:250 BW)

groot-duotone-siblings-doing-homework.jp
Bijzondere Curator en triangulatie

Als bijzondere curator hanteert Liesbeth Klaver een door haar ontwikkelde, narratieve methodiek op basis van triangulatie*.
​Triangulatie is een wetenschappelijk beproefde methodiek waarbij vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar het (echtscheidings) conflict.

Positie van het kind

Samen met de ouders / verzorgers onderzoekt Liesbeth Klaver hoe het conflict(patroon) eruit ziet en wat dit doet met de belangen van hun kind. Ouders hebben daarmee een actieve rol bij de analyse van hun geschil. Geen schuld en verwijten, maar gerichte aandacht voor het onderscheid tussen feiten, meningen en emoties.

Gesprekken met kinderen voert zij al gedurende haar hele loopbaan vanuit verschillende professionele invalshoeken, zowel als orthopedagoog als filosoof. In multidisciplinaire onderzoeksteams heeft zij zeer ruime ervaring opgedaan in de herkenning en duiding van psychosociale, kindeigen ontwikkelingen en problematieken.

Rapport Bijzondere Curator

De nauwkeurige afstemming van deze gestructureerde methodiek op het beoogde doel leidt ertoe dat de rechtbank / het gerechtshof van gefundeerde onderzoeksinformatie, maatwerk wordt voorzien. Dat gebeurt door middel van de inzichtelijke, consistente opbouw van het Rapport Bijzondere Curator.

Vervolgens neemt de rechtbank / het gerechtshof een gerechtelijke beslissing.

*De methodiek op basis van triangulatie is onderzocht door Adviesbureau Van Montfoort (2017).

bottom of page