top of page

ALGEMENE INFORMATIE


Professionele aandacht voor de kinderen

MEDIATIONHOUSE is een gespecialiseerde praktijk voor: familiemediation, benoemingen als bijzondere curator en ouderschapsonderzoeken.
In haar rol van familiemediator, bijzondere curator(artikel 1:250 BW) en ouderschapsonderzoeker / deskundige beschikt
Liesbeth Klaver over diepgaande kennis en ruime ervaring.

De belangen van de kinderen 

U hebt als ouders voor een groot deel de belangen van uw kinderen zelf in de hand. 
Ter ondersteuning biedt MEDIATIONHOUSE een aantal mogelijkheden.

In de mediation maakt u een ouderschapsplan. Met de afspraken in het ouderschapsplan, bepaalt u gezamenlijk het hoofdverblijf, de omgang en de zorgverdeling van de kinderen. MEDIATIONHOUSE leidt u met aandacht en kennis door alle financiële en juridische zaken die bij een echtscheiding komen kijken.

In het onderzoek van de bijzondere curator staat het kind centraal. De bijzondere curator onderzoekt, samen met u en (indien mogelijk) de kinderen, wat maakt dat de kinderen klem zitten. Met een advies aan de rechtbank of het gerechtshof en (eventuele) afspraken tussen de ouders en de kinderen, zoekt de bijzondere curator naar mogelijkheden om de situatie van uw kind, zonder enige belastende werking, te verbeteren.

In het ouderschapsonderzoek is de aandacht meer gericht op ouders. Ook de kinderen kunnen hierbij worden betrokken. Evenals het onderzoek van de bijzondere curator, verschaft het ouderschapsonderzoek middels een rapport informatie om gerechtelijke beslissingen te kunnen nemen. In het ouderschapsonderzoek wordt de ouders intensiever de gelegenheid geboden om zelf tot (deel) oplossingen te komen.

Verklein de risico’s

Laat uzelf goed voorlichten over kwalitatief ouderschap en zorgverdeling na scheiding. Werk als ouders samen naar duurzame / adequate oplossingen toe. Zo verkleint u mogelijke risico's en verhoogt u het welzijn van uw kind aanzienlijk. MEDIATIONHOUSE helpt u deskundig om daar samen uit te komen.

Inzet en Samenwerking

MEDIATIONHOUSE is zowel actief voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant; de Rechtbank Oost-Brabant;
het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, de Rechtbank Gelderland, de Rechtbank Rotterdam, de Rechtbank Limburg als het Juridisch Loket. 
Ouders en professionals kunnen zich ook rechtstreeks tot MEDIATIONHOUSE richten.

Binnen de samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand is MEDIATIONHOUSE een zogeheten High Trust kantoor.

bottom of page