top of page

Presentaties & Trainingen

       Presentaties

  • Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam, Een kijk op meeroudergezinnen, Juridisch Symposium, Psychologische effecten van meerouderschap, Amsterdam 26 september 2018;

  • NVO 6e Landelijke OG-Dag, Ethisch (be)handelen, iedereen telt mee, Bijzonder Curatorschap bij belangenconflicten tussen het kind en zijn ouders, Driebergen-Zeist 1 juni 2018;

  • Team 2-daagse, Rechtbank Oost-Brabant, Familie en Jeugd, De rol van de Bijzondere Curator, 's-Hertogenbosch 6-7 maart 2018;

  • ISFL World Conference 2017, Child Representatives, An innovative approach in the Juvenal and Family court of Breda, Amsterdam 25-29 July 2017;

  • Studiedag Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht en het NIP, Ouderschap in de 21e eeuw, De rol van de bijzondere curator, Breukelen 15 juni 2017;

  • vFAS-SSR Themabijeenkomst, Raadsonderzoek bijzondere curator, Amersfoort 9 juni 2016;

  • Congres Professionele Ontmoeting, De rol en inzet van de bijzondere curator, Rotterdam 8 oktober 2015.

    ​Trainingen / Workshops

  • Vereniging voor Forensische Mediators, Triangulatie voor bijzondere curatoren, Utrecht 7 april 2016.

bottom of page